मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु र सम्पर्क टेलिफोन नम्बरMinistry of Women, Children and Social Welfare
Singhdurbar, Kathmandu, Nepal

Phone: +977-1-4200082, 4200164, 4200275, 4200125

4200251, 4200168, 4200221, 4200140

Fax No: +977-1-4200116

Audio Notice Board Service No.: 1618-01-4200082

Facebook Page: हेलो महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सिंहदरबार
 

E-mail: mail@mowcsw.gov.np
Website : www.mowcsw.gov.np

- See more at: http://www.mowcsw.gov.np/article.php?type=article&aid=51#sthash.PoCzz5w2.dpuf

Ministry of Women, Children and Social Welfare
Singhdurbar, Kathmandu, Nepal

Phone: +977-1-4200082, 4200164, 4200275, 4200125

4200251, 4200168, 4200221, 4200140

Fax No: +977-1-4200116

Audio Notice Board Service No.: 1618-01-4200082

Facebook Page: हेलो महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सिंहदरबार
 

E-mail: mail@mowcsw.gov.np
Website : www.mowcsw.gov.np

- See more at: http://www.mowcsw.gov.np/article.php?type=article&aid=51#sthash.PoCzz5w2.dpuf

Ministry of Women, Children and Social Welfare
Singhdurbar, Kathmandu, Nepal

Phone: +977-1-4200082, 4200164, 4200275, 4200125

4200251, 4200168, 4200221, 4200140

Fax No: +977-1-4200116

Audio Notice Board Service No.: 1618-01-4200082

Twitter Page: @mowcsw_nepal
 

E-mail: mail@mowcsw.gov.np
Website : www.mowcsw.gov.np

 

मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु र सम्पर्क टेलिफोन नम्बर

 

क्र.सं

पद

नाम,थर

ठेगाना

 

मन्त्रालय/महाशाखा/ शाखा

कार्यालयनं.

मोबाइल नं.

सचिव

खगराज बराल

View CV

कास्की

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

४२००४०८

 

सहसचिव

महेन्द्र कुमार थापा

ललितपुर

सामाजिक सुरक्षा महाशाखा

४२००५०१

 

सहसचिव

राधिका अर्याल

काठमाण्डौ

महिला सशक्तिकरण महाशाखा

४२००३३७

९८४००६४९२१

सहसचिव

तोयम राया

 

प्रशासन महाशाखा

४२००१८१

९८५११३८९५५

उपसचिव

डोरेन्द्र निरौला

इलाम

नीति, योजना तथा कार्यक्रम शाखा

४२००२५१

९८५१२२०८३३

उपसचिव

नारायण बहादुर कुँवर

 

मुलप्राहिकरण शाखा

४२००१६४

९८४९१६६८९९

उ.स.लेखा

मिठु थापा

तमघास ३

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२००२२१

९८५१००२१२१

उपसचिव

बुद्ध बहादुर गुरुङ्

 

बालसंरक्षण शाखा

४२००१६८

९८४१३२१४१९

उपसचिव

सूनिता नेपाल

काठमाण्डौ

प्रशासन तथा जनसक्ति व्यवस्था शाखा

४२०००८२

९८४१२६५०९६

१०

उपसचिव

 

 

सघ, संस्था तथा समन्वय शाखा

४२००२७५

 

११

उपसचिव (विविध)

महेश्वरी विष्ट

 

माननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

 

 

१२

उ.स. कानुन

पूर्णिमा कोइराला

चितवन

कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

४२००१४०

९८४९०४०८६९

१३

निर्देशक

भरतराज शर्मा

स्याङ्जा

अनुगमन, मूल्यांकन तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखा

४२१११९०

९८४१२७३८२५

१४

उपसचिव

केशव भट्टराई

का.प.न.पा.

अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखा

४२००१२५

९८४९६७४९९४

१५

उपसचिव

मिरा शेरचन

बाग्लुङ

जेष्ठ नागरिक संरक्षण शाखा

४२००१६५

९८४१२१४७२६

१६

उपसचिव

दिलिप लामिछाने

भक्तपुर

मानव वेचविखननियन्त्रण शाखा

४२००२१६

९७४११०९६२७

१७

उपसचिव

विनिता भट्टराई

 

लैंगिक हिंसा निवारण शाखा

४२००५०२

९८४१७८५१७०

१८

शा..

ज्ञाननाथ ढकाल

स्याङ्जा

संघसंस्था तथा समन्वय शाखा

४२००२७५

९८५११०७८३३

१९

शा..

सुशिला पौडेल

कालिका-५

बालसंरक्षण शाखा

४२००१६८

९७४१०७४४२१

२०

लेखा अधिकृत

ईश्वर श्रेष्ठ

काठमाण्डौ

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२००२२१

९८४१४१४७४७

२१

शा..

शोभाकुमारी पोखरेल

काठमाण्डौ

नीति, योजना तथा कार्यक्रम शाखा

४२००२५१

९८४१५६२९१२

२२

शा..

निम राज भट्टराई

दाङ्

अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखा

४२००१२५

९८६०३१४१४७

२३

..

इन्दिरा आचार्य

 

प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा

४२००८२

९८४११६७०७१

२४

शा..

सान्नानी अधिकारी

 

मानव वेचविखन नियन्त्रण शाखा

४२००२१६

९७४१०५८९९७

२५

शा..

ओम प्रसाद भट्टराई

ओखलढुंगा

संघसंस्था तथा समन्वय शाखा

४२००२७५

९८५१०२७२५१

२६

शा..

रुक्मागत अर्याल

गुल्मी

लैंगिक मूलप्रवाहीकरण शाखा  

४२००१६४

९८४१८३११८८

२७

शा..

प्रमिला भण्डारी

गुल्मी

लैङ्गिक हिंसा निवारण शाखा

४२००५०२

९८४९४२१३७२

२८

शा..

सिन्धु पाठक

पाल्पा

प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा

 ४२०००८२

९८४०११८१११

२९

शा..

पवित्रा ढकाल

स्याङ्जा

अनुगमन, मूल्यांकन तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखा

 ४२१११९०

९८४६११३९८१

३०

शा.अ.

पूर्णिमा उपाध्याय

सुर्खेत

बाल संरक्षण शाखा

४२००१६८

९८४८०५१८६०

३१

म.वि.अ.

जुनुराई

सुनसरी

मानव वेचविखन नियन्त्रण शाखा

४२००२१६

९८४१९०६५००

३२

म.वि.अ.

विश्वमाया न्यौपाने

कलंकी

जेष्ठ नागरिक संरक्षण शाखा

४२००१६५

९८४१९६३३५७

३३

म.वि.अ.

शोभा देवी खरेल

भक्तपुर

नीति योजना तथा कार्यक्रम शाखा

४२००२५१

९८४१६४६०५१

 Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :