मन्त्री :
माननीय कुमार खड्का
सचिवः
खगराज बराल

मन्त्रालयको संगठन संरचना

Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :