मन्त्री :
माननीय कुमार खड्का
सचिवः
विष्णुप्रसाद लम्साल

शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१/०७२शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१/०७२  Click here for downloadSend your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :