पर्वतारोही दलका साथ खटाईने सम्पर्क अधिकृत सम्बन्धमासन् २०१६ मा नेपालका विभिन्न हिमालहरुको आरोहण गर्न अनुमति लिने पर्वतारोही दलका साथ खटाईने सम्पर्क अधिकृतका लागि यस मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत इच्छुक कर्मचारीहरुले यस मन्त्रालयको प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्था शाखामा निवेदन दिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :