सेवा पुर्नस्थापना केन्द्रको अध्ययन २०७३मानव वेचबिखन तथा घरेलु हिंसाबाट प्रभावितका लागि संचालित पुनस्र्थापना तथा सेवा केन्द्र सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन, २०७३

नेपाल सरकारले मानब बेचबिखन तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित प्रभावित महिलाहरुको संरक्षण र पुनस्र्थापनाको लाथि संस्थागत साझेदारीमा ८ जिल्लामा पुनस्र्थापना केन्द्र र १७ जिल्लामा सेवा केन्द्र संचालन गरी रहेको छ ।

 

डाउनलोडSend your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :