Hon'ble Minister
Asha Koirala
Secretary
Khaga Raj Baral

अपांगता पुनर्स्थापना कार्यविधि पहिलो संशोधनसार्वजनिक एवं सेवा प्रदायक संस्था बीचको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवासीय

पुनर्स्थापना सेवा सञ्चालन (पहिलो संशोधन) विधि, २०७४

डाउनलोड - Download -- Pdf

 

 Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :