Hon'ble Minister
Asha Koirala
Secretary
Khaga Raj Baral

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएका महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण

 

डाउनलोड - Download -- pdfSend your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :