Hon'ble Minister
Asha Koirala
Secretary
Khaga Raj Baral

अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनाअपांगता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना  २०७३-८३ को मस्यौदा सुझाब तथा प्रतिक्रियाका लागि यस मन्त्रालयको Website मा राखिएको छ ।  मस्यौदा उपर सुझाब तथा प्रतिक्रिया देहाएको इ-मेलमा पठाउनुहुन वा फोनमा टेलीफोन गरि टिपाउनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ  ।

 

डाउनलोड

सुझाब को लागि  सम्पर्क

 

फोन : ०१-४२००१२५    

इ-मेल : : mowcswdisability@gmail,com 

 

 Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :