Hon'ble Minister
Asha Koirala
Secretary
Khaga Raj Baral

मिति २०७३-९-४ गते बसेको मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान उपसमिति र २०७३-९-७ गते बसेको समितिको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७३--४ गते बसेको मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान उपसमितिको बैठकका निर्णयहरुः–

 • कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा बिगतमा मन्त्रालय स्तरिय समस्या समाधान उपसमितिको वैठकका र मन्त्रालय स्तरिय समस्या समाधान समितिको वैठकका निर्णयहरुको  पालना गर्ने ।
 • मन्त्रालयका सबै शाखा र अन्तर्गत निकायहरुवाट चालु आ.व का कार्यक्रमहरु चैत्रमसान्तभित्रै संचालन गर्नेगरी एक हप्ताभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई पेश गर्ने ।
 • अनुदान लगेका संस्थाहरुका कार्यक्रमको प्रभाबकारी अनुगमनको ब्यवस्था मिलाउने ।
 • राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको कार्य प्रगति हालसम्म पनि सून्यको अबस्थामा रहेकोले बिषेश सक्रियताकासाथ कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
 • मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा भएको तर वार्षिक कार्यक्रममा बजेट नपरेकाको (नीतिगत, संरचनागत, निर्देशिका निर्माण) आदि विषय पनि प्रगतिमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 
 • अन्तरदेशिय धर्मपुत्र-धर्मपुत्री विकास समितिद्धारा भएका प्रगतिहरु पनि प्रगतिमा समावेश गर्ने ।
 • समाजकल्याण तर्फको साधारण सम्झौता र परियोजना सम्झौताको विस्तृत विवरण पनि प्रगतिमा राख्ने व्यवस्था गर्ने (PA मा INGOs को नाम र Approved Budget राख्ने)
 • विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा भएका समन्वय बैठक र त्यसको उपलब्धी पनि प्रगतिमा राख्ने
 • कुनै जिल्लाको छुट्टै (बजेट वाहेक पनि) कुनै अभियान संचालन गरेको छ भने त्यसलाई पनि प्रगतिमा राख्ने ।
 • International Seminar हरु गरिएको छ त्यसको विवरण र उपलब्धी प्रगति प्रतिवदनमा समावेश गर्ने । 
 • प्रगति कम हुने आयोजना÷कार्यक्रमको हकमा तुरुन्त कार्यक्रम थाल्ने ।
 • प्रगतिलाई सकेसम्म (Quantity) संख्यात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्ने ।
 • संघिय संरचनामा समाजकल्याण परिषदको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा समाजकल्याण परिषदबाट मस्यौदा दस्तावेज तयार गर्ने ।

  

मिति २०७३--७ गते बसेको मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकका निर्णयहरुः–

 • कार्यक्रम संचालन गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकतम हितमा हुने गरी अन्तरमन्त्रालय तथा सरोकारवालाहरुसंग प्रभावकारी रुपमा सहकार्य गर्ने ।


Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :