Skip to navbar
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 1-20 of 48 items.
#श्रेणीशिर्षकपी.डी.एफ. डाउनलोड गर्नुहोस्डी.ओ.सी.स. डाउनलोड गर्नुहोस्
   
1अरु (Others)सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ No File
2नियमावली (Regulation)अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली (मस्यौदा ), २०७४No File
3मापदण्ड (Standards)मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय समितिको सदस्य छनौट मापदण्ड,२०७४No File
4कार्यविधि (Procedure)सिंहदरबार परिसर भित्र निजामती कर्मचारीका शिशुहरुको लागि संचालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७१ No File
5निर्देशिका (Directories)अपाङ्गता परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ संशोधनNo File
6ऐन (Acts)बालबालिकासम्बन्धी कानुनलार्ई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक No File
7अरु (Others)अल्पकालिन सेवा केन्द्रको नमुना कार्यक्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference), २०७४No File
8निर्देशिका (Directories)ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण निर्देशिका २०७४No File
9नीति (Policy)बालबालिका सम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख व्यवस्था, २०७१No File
10निर्देशिका (Directories)सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२No File
11निर्देशिका (Directories)संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३No File
12अरु (Others)घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित अनुगमन संयन्त्र No File
13मापदण्ड (Standards)आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ No File
14ऐन (Acts)सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४No File
15अरु (Others)अपांगता पुनर्स्थापना फारमNo File
16निर्देशिका (Directories)मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समिति (गठन तथा परिचालन) निर्देशिका २०७० No File
17निर्देशिका (Directories)पुनर्स्थापना केन्द्र संचालन निर्देशिका पहिलो संशोधन २०७२No File
18कार्यविधि (Procedure)सार्वजनिक एवं सेवा प्रदायक संस्था बीचको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवासीय पुनर्स्थापना सेवा सञ्चालन विधि, २०७२ No File
19कार्यविधि (Procedure)सी.बी.आर. कार्यक्रम संचालनसम्बन्धी खर्च विधि, २०७२No File
20मापदण्ड (Standards)एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७१No File

Skip to footer gallery