Skip to navbar

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 1-20 of 40 items.
#श्रेणीशिर्षकपी.डी.एफ. डाउनलोड गर्नुहोस्डी.ओ.सी.स. डाउनलोड गर्नुहोस्
   
1नीति (Policy)बालबालिका सम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख व्यवस्था, २०७१No File
2निर्देशिका (Directories)सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२No File
3निर्देशिका (Directories)संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३No File
4अरु (Others)घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित अनुगमन संयन्त्र No File
5मापदण्ड (Standards)आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ No File
6ऐन (Acts)सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४No File
7अरु (Others)अपांगता पुनर्स्थापना फारमNo File
8निर्देशिका (Directories)मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समिति (गठन तथा परिचालन) निर्देशिका २०७० No File
9निर्देशिका (Directories)पुनर्स्थापना केन्द्र संचालन निर्देशिका पहिलो संशोधन २०७२No File
10कार्यविधि (Procedure)सार्वजनिक एवं सेवा प्रदायक संस्था बीचको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवासीय पुनर्स्थापना सेवा सञ्चालन विधि, २०७२ No File
11कार्यविधि (Procedure)सी.बी.आर. कार्यक्रम संचालनसम्बन्धी खर्च विधि, २०७२No File
12मापदण्ड (Standards)एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७१No File
13नीति (Policy)बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९No File
14निर्देशिका (Directories)ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचार सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६१ No File
15निर्देशिका (Directories)सि. वि. आर. कार्यक्रम संचालन निर्देशिकाNo File
16निर्देशिका (Directories)अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०६५No File
17निर्देशिका (Directories)अपाङ्गता भएका व्यक्तिकालागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९No File
18निर्देशिका (Directories)छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६४No File
19निर्देशिका (Directories)श्रमजीवि महिलाहरुप्रति डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पिडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका, २०६५No File
20कार्यविधि (Procedure)अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई यात्रामा दिइने छुट वा सहुलियत सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३No File

Skip to footer gallery