Skip to navbar
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 21-40 of 51 items.
#श्रेणीशिर्षकपी.डी.एफ. डाउनलोड गर्नुहोस्डी.ओ.सी.स. डाउनलोड गर्नुहोस्
   
21कार्यविधि (Procedure)सार्वजनिक एवं सेवा प्रदायक संस्था बीचको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवासीय पुनर्स्थापना सेवा सञ्चालन विधि, २०७२ No File
22कार्यविधि (Procedure)सी.बी.आर. कार्यक्रम संचालनसम्बन्धी खर्च विधि, २०७२No File
23मापदण्ड (Standards)एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७१No File
24नीति (Policy)बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९No File
25निर्देशिका (Directories)ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचार सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६१ No File
26निर्देशिका (Directories)सि. वि. आर. कार्यक्रम संचालन निर्देशिकाNo File
27निर्देशिका (Directories)अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०६५No File
28निर्देशिका (Directories)अपाङ्गता भएका व्यक्तिकालागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९No File
29निर्देशिका (Directories)छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६४No File
30निर्देशिका (Directories)श्रमजीवि महिलाहरुप्रति डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पिडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका, २०६५No File
31कार्यविधि (Procedure)अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई यात्रामा दिइने छुट वा सहुलियत सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३No File
32कार्यविधि (Procedure)बाल हेल्पलाइन संचालन कार्यविधि, २०६४No File
33मापदण्ड (Standards)मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित/प्रभावितहरुको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड, २०६८ No File
34निर्देशिका (Directories)मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा संलग्न सरोकारहरुका लागि मनोसामाजिक मनोविमर्श निर्देशिकाNo File
35नीति (Policy)महिलाको हक र अधिकारलाई सम्बोधन गर्न बनेका कानूनहरुको संगालो २०६९No File
36मापदण्ड (Standards)सी.बी.आर. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि संस्था छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१No File
37कार्यविधि (Procedure)अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष (हेल्पडेस्क) सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ No File
38ऐन (Acts)बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२No File
39ऐन (Acts)कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ No File
40ऐन (Acts)घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६No File

Skip to footer gallery