Skip to navbar
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 21-40 of 46 items.
#श्रेणीशिर्षकपी.डी.एफ. डाउनलोड गर्नुहोस्डी.ओ.सी.स. डाउनलोड गर्नुहोस्
   
21निर्देशिका (Directories)सि. वि. आर. कार्यक्रम संचालन निर्देशिकाNo File
22निर्देशिका (Directories)अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०६५No File
23निर्देशिका (Directories)अपाङ्गता भएका व्यक्तिकालागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९No File
24निर्देशिका (Directories)छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६४No File
25निर्देशिका (Directories)श्रमजीवि महिलाहरुप्रति डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पिडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका, २०६५No File
26कार्यविधि (Procedure)अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई यात्रामा दिइने छुट वा सहुलियत सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३No File
27कार्यविधि (Procedure)बाल हेल्पलाइन संचालन कार्यविधि, २०६४No File
28मापदण्ड (Standards)मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित/प्रभावितहरुको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड, २०६८ No File
29निर्देशिका (Directories)मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा संलग्न सरोकारहरुका लागि मनोसामाजिक मनोविमर्श निर्देशिकाNo File
30नीति (Policy)महिलाको हक र अधिकारलाई सम्बोधन गर्न बनेका कानूनहरुको संगालो २०६९No File
31मापदण्ड (Standards)सी.बी.आर. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि संस्था छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१No File
32कार्यविधि (Procedure)अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष (हेल्पडेस्क) सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ No File
33ऐन (Acts)बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२No File
34ऐन (Acts)कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ No File
35ऐन (Acts)घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६No File
36ऐन (Acts)मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४No File
37ऐन (Acts)ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३No File
38नियमावली (Regulation)एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०No File
39नियमावली (Regulation)आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७No File
40नियमावली (Regulation)लैङ्गकि हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७No File

Skip to footer gallery