Skip to navbar
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 41-47 of 47 items.
#श्रेणीशिर्षकपी.डी.एफ. डाउनलोड गर्नुहोस्डी.ओ.सी.स. डाउनलोड गर्नुहोस्
   
41नियमावली (Regulation)लैङ्गकि हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७No File
42नियमावली (Regulation)मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५No File
43नियमावली (Regulation)अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१No File
44ऐन (Acts)नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ल्याएका व्यवस्थाहरु No File
45निर्देशिका (Directories)संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३No File
46ऐन (Acts)नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ल्याएका व्यवस्थाहरुNo File
47नीति (Policy)अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना No File

Skip to footer gallery