Skip to navbar
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 41-48 of 48 items.
#श्रेणीशिर्षकपी.डी.एफ. डाउनलोड गर्नुहोस्डी.ओ.सी.स. डाउनलोड गर्नुहोस्
   
41नियमावली (Regulation)आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७No File
42नियमावली (Regulation)लैङ्गकि हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७No File
43नियमावली (Regulation)मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५No File
44नियमावली (Regulation)अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१No File
45ऐन (Acts)नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ल्याएका व्यवस्थाहरु No File
46निर्देशिका (Directories)संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३No File
47ऐन (Acts)नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ल्याएका व्यवस्थाहरुNo File
48नीति (Policy)अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना No File

Skip to footer gallery