Skip to navbar
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 41-51 of 51 items.
#श्रेणीशिर्षकपी.डी.एफ. डाउनलोड गर्नुहोस्डी.ओ.सी.स. डाउनलोड गर्नुहोस्
   
41ऐन (Acts)मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४No File
42ऐन (Acts)ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३No File
43नियमावली (Regulation)एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०No File
44नियमावली (Regulation)आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७No File
45नियमावली (Regulation)लैङ्गकि हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७No File
46नियमावली (Regulation)मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५No File
47नियमावली (Regulation)अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१No File
48ऐन (Acts)नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ल्याएका व्यवस्थाहरु No File
49निर्देशिका (Directories)संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३No File
50ऐन (Acts)नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ल्याएका व्यवस्थाहरुNo File
51नीति (Policy)अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना No File

Skip to footer gallery