Skip to navbar
नयाँ समाचार

गतिविधिहरु


मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र :

 • महिला, बालबालिका, समाजकल्याणसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन;
 • महिला, बालबालिका, समाजकल्याणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण; 
 • महिला, बालबालिका, समाजकल्याणसम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घ-संस्थासँग सम्पर्क र समन्वय;
 • अनाथ बालबालिका, असहाय, महिला, वृद्ध, वृद्धा, अपाङ्ग र अशक्तको संरक्षण;
 • महिलाकल्याण तथा सीप विकास;
 • बालबालिकाको कल्याण;
 • जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा र कल्याण;
 • राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको समन्वय तथा परिचालन;
 • सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ-संस्थाद्वारा कार्यान्वयन गरिएका महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणसम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन;
 • धर्मपुत्र र धर्मपुत्री;
 • लैंगिक हिंसासम्बन्धी विषय;
 • राष्ट्रिय महिला आयोग;
 • समाजकल्याण परिषद्;
 • समाजकल्याण केन्द्र;
 • वृद्धाश्रम;
 • बाल मन्दिर

 

महिलासँग सम्वन्धित (गतिविधिहरु):

 • लैङ्गकि मूलप्रवाहीकरण, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणको लागिः
 •  समुदायस्तरमा महिला बिकास कार्यक्रम संचालन, सामाजिक परिचालन क्षमता बिकास , आयआर्जन , संस्थागत विकास
 •  घरेलु हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरुका लागि १५ जिल्लामा सुरक्षित अल्पकालीन आश्रय सहित सेवा केन्द्र संचालन
 •  लैङ्गकि सम्पर्क निकायको रुपमा सम्पर्क सुत्र र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह
 •  नीति निर्माण तहमा महिलाहरुको सहभागिताको लागि क्षमता अभिबृद्धि
 •  लैङ्गकि सम्पर्क बिन्दुहरुको बैठक
 •  लैंगिक हिंसा निवारण कोषको ब्यवस्थापन तथा संचालन ।
 •  महिलाहरुको लागि लोकसेवा आयोगवाट लिईने परीक्षाको विषेश तयारी कक्षा
 •  राजपत्र अंनकित ९अप्राविधिक०
 • राजपत्र अंनकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक)
 • मानव बेचबिखनबाट प्रभावितहरुका लागि पुनस्र्थापन केन्द्र संचालन - सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं ,कैलाली, झापा, पर्सा, चितवन, रुपन्देहि, बााकें
 • वादी समुदायका परिवारका लागि घर विकास योजना संचालन
 • विपन्न महिलालाई वस्तुगत टेवा सहित सीप विकास तालीम दिई व्यावसायिक महिला समुह विकास कार्यक्रम
 •  विद्यालय विमुख किशोरीको वहुआयामिक विकास कार्यक्रम
 • एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा १५ जिल्लामा लैङ्गकि समानता तथा महिला सशक्तिकरण आयोजन संचालन

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस

Skip to footer gallery