Skip to navbar
नयाँ समाचार

मन्त्री


 
Bikram Bahadur Thapa  
Hon'ble Minister                                       माननीय मन्त्री                                                       
Phone : 01-4200280 फोन : ०१-४२००२८० 
Email: mail@mowcsw.gov.np इमेल: mail@mowcsw.gov.np

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस

Skip to footer gallery