Skip to navbar
नयाँ समाचार

राज्य मन्त्री


 

Kanta Bhattarai  
Hon'ble State Minister माननीय राज्य मन्त्री
Phone : 01-4200082 फोन : ०१-४२०००८२
Email: mail@mowcsw.gov.np         इमेल: mail@mowcsw.gov.np     

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस

Skip to footer gallery