Skip to navbar
नयाँ समाचार

मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु


 

मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु र सम्पर्क टेलिफोन नम्बर

क्र.सं

पद

नाम,थर

मन्त्रालय/महाशाखा/ शाखा

कार्यालयनं.

मोबाइल नं.

सचिव

ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय

४२००४०८

 
           

सहसचिव

बीरबहादुर राई

समाज कल्याण तथा संघसंस्था महाशाखा

४२००१८१

९८५११३८९५५

सहसचिव

राधिका अर्याल

महिला सशक्तिकरण महाशाखा

४२००३३७

९८४००६४९२१

सहसचिव

कुलप्रसाद चुडाल

प्रशासन महाशाखा

४२००५०१

 

उपसचिव

 

नीति, योजना तथा कार्यक्रम शाखा

४२००२५१

 

उपसचिव

 

मुलप्राहिकरण शाखा

४२००१६४

९८४९१६६८९९

उ.स.लेखा

मिठु थापा

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२००२२१

९८५१००२१२१

उपसचिव

 

बालसंरक्षण शाखा

४२००१६८

 

उपसचिव

पृथ बहादुर के.सी

प्रशासन तथा जनसक्ति व्यवस्था शाखा

४२०००८२

 

१०

उपसचिव

सूनिता नेपाल

सघ, संस्था तथा समन्वय शाखा

४२००२७५

९८४१२६५०९६

११

उपसचिव (विविध)

 

माननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

   

१२

उ.स. कानुन

पूर्णिमा कोइराला

कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

४२००१४०

९८४९०४०८६९

१३

निर्देशक

भरतराज शर्मा

अनुगमन, मूल्यांकन तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखा

४२१११९०

९८४१२७३८२५

१४

उपसचिव

केशव भट्टराई

अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखा

४२००१२५

९८४९६७४९९४

१५

उपसचिव(विविध)

मिरा शेरचन

जेष्ठ नागरिक संरक्षण शाखा

४२००१६५

९८४१२१४७२६

१६

उपसचिव

रोशनी कुमारी कार्की

मानव वेचविखन नियन्त्रण शाखा

४२००२१६

 

१७

उपसचिव

विनिता भट्टराई

लैंगिक हिंसा निवारण शाखा

४२००५०२

९८४१७८५१७०

१८

शा.अ.

ज्ञाननाथ ढकाल

संघसंस्था तथा समन्वय शाखा

४२००२७५

९८५११०७८३३

१९

शा.अ.

इन्दिरा आचार्य

बालसंरक्षण शाखा

४२००१६८

९७४१०७४४२१

२०

लेखा अधिकृत

दिलीप मिश्र

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२००२२१

९८४१४१४७४७

२१

शा.अ.

शोभाकुमारी पोखरेल

नीति, योजना तथा कार्यक्रम शाखा

४२००२५१

९८४१५६२९१२

२२

शा.अ.

ओम प्रसाद भट्टराई

अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखा

४२००१२५

९८६०३१४१४७

२३

श.अ.

सिर्जना पौडेल

प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा

४२००८२

 

२४

शा.अ.

सान्नानी अधिकारी

श्रीमान सचिबज्यूको निजी सचिवालय

४२००४०८

९७४१०५८९९७

२५

शा.अ.

रुक्मागत अर्याल

संघसंस्था तथा समन्वय शाखा

४२००२७५

९८५१०२७२५१

२६

शा.अ.

सुशिला पौडेल

लैंगिक मूलप्रवाहीकरण शाखा

४२००१६४

९८४१८३११८८

२७

शा.अ.

प्रमिला भण्डारी

लैङ्गिक हिंसा निवारण शाखा

४२००५०२

९८४९४२१३७२

२८

शा.अ.

सिन्धु पाठक

प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा

४२०००८२

९८४०११८१११

२९

शा.अ.

पवित्रा ढकाल

अनुगमन, मूल्यांकन तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखा

४२१११९०

९८४६११३९८१

३०

शा.अ.

पूर्णिमा उपाध्याय

मानव वेचविखन नियन्त्रण शाखा

४२००२१६

९८४८०५१८६०

३१

म.वि.अ.

जुनु राई

मानव वेचविखन नियन्त्रण शाखा

४२००२१६

९८४१९०६५००

३२

म.वि.अ.

विश्वमाया न्यौपाने

जेष्ठ नागरिक संरक्षण शाखा

४२००१६५

९८४१९६३३५७

३३

म.वि.अ.

शोभा देवी खरेल

नीति योजना तथा कार्यक्रम शाखा

४२००२५१

९८४१६४६०५१

 

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस

Skip to footer gallery