Skip to navbar
नयाँ समाचार

प्रकाशनहरु

Showing 1-20 of 38 items.
#श्रेणीशिर्षकमितिपी.डी.एफ. डाउनलोड गर्नुहोस्डी.ओ.सी.स. डाउनलोड गर्नुहोस्
   
1प्रकाशन (Publication)सशक्तीकरण जोर्नल, २०७५ 2018-09-14No File
2प्रतिबेदन (Report)CEDAW छेठौ प्रतिवेदन 2018-08-08No File
3प्रतिबेदन (Report)मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिबेदन २०७४ 2018-07-27No File
4प्रतिबेदन (Report) लक्षित वर्ग कल्याणका लागि संचालन भएका कार्यक्रमहरु बाट सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन 2018-07-22No File
5प्रतिबेदन (Report) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सहायक सामग्री उत्पादन र वितरणको प्रभावकारिता अध्ययन 2018-07-22No File
6प्रकाशन (Publication)बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७३ / ०७४ )2018-06-20No File
7कार्ययोजना (Action plan)माननीय मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको भावी कार्ययोजना २०७५-०२-०९2018-06-18No File
8प्रतिबेदन (Report)मन्त्रालयबाट अनुदानमा सञ्चालित गैह्रसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन २०७५2018-05-28No File
9अरु (Others)माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा भएका कार्य प्रगति २०७५-०२-०९2018-05-24No File
10प्रतिबेदन (Report)REPORT ON EFFECTIVENESS OF FREED KAMALARI GROUP FORMATION PROGRAM 2018-05-16No File
11प्रतिबेदन (Report)“महिला विकास कार्यक्रममा दलित जनजाति महिलाहरुको सहभागिताको अध्ययन2018-05-16No File
12प्रकाशन (Publication)सशक्तीकरण जर्नल २०७४2018-05-16No File
13प्रतिबेदन (Report)अपांगताको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना ( CBR ) कार्यक्रमको प्रभावकारीता अध्ययन २०७४2018-05-16No File
14प्रतिबेदन (Report)वादी समुदायका महिलाका लागि लक्षित घरविकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन2018-05-16No File
15प्रतिबेदन (Report)मठमन्दिरमा माग्नेहरु सम्बन्धी गरिएको अध्ययन प्रतिबेदन2018-05-16No File
16प्रतिबेदन (Report)समाज कल्याण केन्द्र, वृद्धाश्रम (पशुपति काठमाडौ) लाई व्यवस्थापन करारमा दिने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन2018-05-16No File
17अरु (Others)अपाङ्गता सम्बन्धी अनुदान कार्यक्रम ७४-७५2018-03-15No File
18अरु (Others)महिला सशक्त्तीकरण सम्बन्धी अनुदान विवरण ७४-७५2018-02-27No File
19अरु (Others)ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी अनुदान विवरण ७४ -७५2018-02-27No File
20प्रतिबेदन (Report)दिवा सेवा केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन २०७४2018-02-14No File

Skip to footer gallery