Skip to navbar
नयाँ समाचार

प्रकाशनहरु

Showing 1-20 of 38 items.
#श्रेणीशिर्षकमितिपी.डी.एफ. डाउनलोड गर्नुहोस्डी.ओ.सी.स. डाउनलोड गर्नुहोस्
   
1प्रकाशन (Publication)सशक्तीकरण जोर्नल, २०७५ 2018-09-14No File
2प्रतिबेदन (Report)CEDAW छेठौ प्रतिवेदन 2018-08-08No File
3प्रतिबेदन (Report)मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिबेदन २०७४ 2018-07-27No File
4प्रतिबेदन (Report) लक्षित वर्ग कल्याणका लागि संचालन भएका कार्यक्रमहरु बाट सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन 2018-07-22No File
5प्रतिबेदन (Report) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सहायक सामग्री उत्पादन र वितरणको प्रभावकारिता अध्ययन 2018-07-22No File
6प्रकाशन (Publication)बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७३ / ०७४ )2018-06-20No File
7कार्ययोजना (Action plan)माननीय मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको भावी कार्ययोजना २०७५-०२-०९2018-06-18No File
8प्रतिबेदन (Report)मन्त्रालयबाट अनुदानमा सञ्चालित गैह्रसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन २०७५2018-05-28