Skip to navbar
नयाँ समाचार

प्रकाशनहरु

Showing 21-38 of 38 items.
#श्रेणीशिर्षकमितिपी.डी.एफ. डाउनलोड गर्नुहोस्डी.ओ.सी.स. डाउनलोड गर्नुहोस्
   
21अरु (Others)स्थानीय तहमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता विषय हेर्ने कर्मचारीको नमूना कार्यविवरण2017-12-26No File
22प्रकाशन (Publication)बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७० / ०७१ )2017-11-03No File
23प्रकाशन (Publication)बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७१ / ०७२ )2017-11-03No File
24प्रकाशन (Publication)बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७२ / ०७३ )2017-11-03No File
25प्रतिबेदन (Report)मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७०2017-09-01No File
26प्रतिबेदन (Report)सरकारद्वारा सञ्चालित बालकल्याण गृहहरुको व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन2017-09-01No File
27प्रतिबेदन (Report)मानव वेचबिखन तथा घरेलु हिंसाबाट प्रभावितका लागि संचालित पुनस्र्थापना तथा सेवा केन्द्र सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन, २०७३ 2017-09-01No File
28प्रतिबेदन (Report)कल्पवासीहरुको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिबेदन,२०७३2017-09-01No File
29अरु (Others)मानब बेचबिखन तथा ओसारपोसार बिरुद्धको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको विवरण 2017-09-01No File
30प्रकाशन (Publication)Development of Costing Framework and Costing of Gender Equality Instruments in Nepal - 20162017-08-31No File
31प्रतिबेदन (Report)सेवा पुर्नस्थापना केन्द्रको अध्ययन २०७३2017-08-31No File
32प्रकाशन (Publication)मानब बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रणसम्बन्धि सचेतना र क्षमता अभिबृद्धि तालिम पुस्तिका २०७२ 2017-08-31No File
33प्रतिबेदन (Report)शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१/०७२ 2017-08-31No File
34कार्ययोजना (Action plan)ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६२2017-08-30No File
35कार्ययोजना (Action plan) लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण राष्ट्रिय कार्य-योजना २०६१2017-08-30No File
36कार्ययोजना (Action plan) महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्य-योजना २०६०2017-08-30No File
37कार्ययोजना (Action plan)मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८2017-08-30No File
38कार्ययोजना (Action plan)अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना 2017-08-30No File

Skip to footer gallery