Skip to navbar

प्रकाशनहरु

Showing 21-29 of 29 items.
#श्रेणीशिर्षकमितिपी.डी.एफ. डाउनलोड गर्नुहोस्डी.ओ.सी.स. डाउनलोड गर्नुहोस्
   
21प्रकाशन (Publication)Development of Costing Framework and Costing of Gender Equality Instruments in Nepal - 20162017-08-31No File
22प्रतिबेदन (Report)सेवा पुर्नस्थापना केन्द्रको अध्ययन २०७३2017-08-31No File
23प्रकाशन (Publication)मानब बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रणसम्बन्धि सचेतना र क्षमता अभिबृद्धि तालिम पुस्तिका २०७२ 2017-08-31No File
24प्रतिबेदन (Report)शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१/०७२ 2017-08-31No File
25कार्ययोजना (Action plan)ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६२2017-08-30No File
26कार्ययोजना (Action plan) लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण राष्ट्रिय कार्य-योजना २०६१2017-08-30No File
27कार्ययोजना (Action plan) महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्य-योजना २०६०2017-08-30No File
28कार्ययोजना (Action plan)मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८2017-08-30No File
29कार्ययोजना (Action plan)अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना 2017-08-30No File

Skip to footer gallery