Skip to navbar
नयाँ समाचार

प्रकाशनहरु

Showing 1-20 of 38 items.
#श्रेणीशिर्षकमितिपी.डी.एफ. डाउनलोड गर्नुहोस्डी.ओ.सी.स. डाउनलोड गर्नुहोस्
   
1कार्ययोजना (Action plan)ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६२2017-08-30No File
2कार्ययोजना (Action plan) लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण राष्ट्रिय कार्य-योजना २०६१2017-08-30No File
3कार्ययोजना (Action plan) महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्य-योजना २०६०2017-08-30No File
4कार्ययोजना (Action plan)मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८2017-08-30No File
5कार्ययोजना (Action plan)अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना 2017-08-30No File
6प्रकाशन (Publication)Development of Costing Framework and Costing of Gender Equality Instruments in Nepal - 20162017-08-31No File
7प्रतिबेदन (Report)सेवा पुर्नस्थापना केन्द्रको अध्ययन २०७३2017-08-31No File
8प्रकाशन (Publication)मानब बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रणसम्बन्धि सचेतना र क्षमता अभिबृद्धि तालिम पुस्तिका २०७२ 2017-08-31No File
9प्रतिबेदन (Report)शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१/०७२ 2017-08-31No File
10प्रतिबेदन (Report)मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७०2017-09-01No File
11प्रतिबेदन (Report)सरकारद्वारा सञ्चालित बालकल्याण गृहहरुको व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी अध्ययन प