Skip to navbar
नयाँ समाचार

मन्त्रालयको सहायता कक्ष ( Help Desk )


                                      सहायता कक्ष ( Help Desk )

यस महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा जनता तथा सेवाग्राहिका सुबिधाको लागि सहायता कक्ष (Help Desk ) को सुरुवात गरिएको छ |

गुनासा सुन्न, सूचना दिन, सोधपुछ गर्न, सहयोग गर्ने जस्ता कार्यको लागि निम्नलिखित ठेगाना वा फोनमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ |

ठेगाना तथा सम्पर्क :

सहायता कक्ष - Help Desk (महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय), सिंहदरबार , काठमाडौँ

फोन : ०१-४२०००९३ / 01-4200093

२०७४/०६/२८

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery