Skip to navbar

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई दिने अनुदान सम्बन्धमा


महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई दिने अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाहरुलाई उपलब्ध गराउने नमूना कार्यविधि, २०७४

 

क्षेत्र अनुसारको अनुदान बिबरणकोको सम्बन्धित files (pdf ) हेर्नुहोला |

१. महिला सशक्त्तीकरण सम्बन्धी अनुदान विवरण ७४-७५

२. अपाङ्गता सम्बन्धी अनुदान कार्यक्रम ७४-७५

३. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी अनुदान विवरण ७४ -७५

 

नमुना कार्यविधि Download मा हेर्नुहोला  | 

२०७४/११/१५

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery