Skip to navbar
नयाँ समाचार

सूचना :-


कर्मचारी हाजिरी सम्बन्धमा

२०७५/०३/३१

पुरा हेर्नुहोस

सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन

२०७५/०३/२८

पुरा हेर्नुहोस

निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा

२०७५/०३/२१

पुरा हेर्नुहोस

बैदेशिक तालिम/अध्ययन छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा सूचना

२०७५/०३/०९

पुरा हेर्नुहोस

माननीय मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको भावी कार्ययोजना

२०७५-०२-०९

पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery