Skip to navbar

सूचना :-


मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय समितिको सदस्य छनौट मापदण्ड,२०७४

२०७४/०८/०६

पुरा हेर्नुहोस

यस मन्त्रालयको लागि आ.व. २०७४।७५ को निमित्त आवश्यक पर्ने निम्नानुसारका कार्यहरु गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संशोधन समेत) को नियम १८ बमोजिम सूची दर्ता गर्नुपर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनीहरुको आ–आफ्नो फर्म रजिष्ट्रेशन दर्ता प्रमाण पत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, आय कर दर्ता प्रमाण पत्र र आ.व. २०७३/७४

2017-11-26

पुरा हेर्नुहोस

बैदेशिक तालिम/अध्ययन छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा सूचना

२०७४/०९/२५

पुरा हेर्नुहोस

वादी समुदायका महिलाका लागि लक्षित घरविकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७४

२०७४/०९/२४

पुरा हेर्नुहोस

स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी सूचना

२०७४/१०/०२

पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery