Skip to navbar
नयाँ समाचार

सूचना :-


यस मन्त्रालयको लागि आ.व. २०७४।७५ को निमित्त आवश्यक पर्ने निम्नानुसारका कार्यहरु गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संशोधन समेत) को नियम १८ बमोजिम सूची दर्ता गर्नुपर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनीहरुको आ–आफ्नो फर्म रजिष्ट्रेशन दर्ता प्रमाण पत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, आय कर दर्ता प्रमाण पत्र र आ.व. २०७३/७४

2017-11-26

पुरा हेर्नुहोस

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय समितिको सदस्य छनौट मापदण्ड,२०७४

२०७४/०८/०६

पुरा हेर्नुहोस

जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७४, सम्बन्धमा

२०७४/०८/०३

पुरा हेर्नुहोस

सिंहदरबार परिसर भित्र रहेको दिवा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन र शिशु भर्ना सम्बन्धमा

२०७४/०७/२८

पुरा हेर्नुहोस

Internship र Thesis मा बिद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराउने सम्बन्धी सूचना

२०७४/०७/३१

पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery