Skip to navbar

सूचना :-


महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई दिने अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाहरुलाई उपलब्ध गराउने नमूना कार्यविधि, २०७४

२०७४/११/१५

पुरा हेर्नुहोस

वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन

२०७५/०१/२०

पुरा हेर्नुहोस

बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (KOICA, Korea)

२०७५/०१/०४

पुरा हेर्नुहोस

मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट प्रभाबकारी बनाउने सम्बन्धमा

२०७४/१२/२८

पुरा हेर्नुहोस

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

२०७४/१२/२६

पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery