Skip to navbar
नयाँ समाचार

सूचना :-


स्थानीय तहमा खटिने महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता विषय हेर्ने कर्मचारीको लागि तयार पारिएको नमूना कार्यविवरण

२०७४/१२/११

पुरा हेर्नुहोस

काम काज गर्न खटाउने बारे (म.बि.नि. )

२०७५/०५/२९

पुरा हेर्नुहोस

सहायक सामग्रीको भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धमा

२०७५ /०५/१९

पुरा हेर्नुहोस

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय समितिको सदस्य छनौट मापदण्ड,२०७४

2018-08-08

पुरा हेर्नुहोस

मानवबेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको १२ औं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मानवबेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा समाचार, लेख, रचना कलम मार्फत महत्वपूर्ण/उल्लेखनीय योगदान गर्नुहुने सञ्चार माध्यम तथा छापा माध्यमका लागि १ /१ जनाको पुरस्कार तथा सम्मानको व्यवस्था भएकोले इच्छुक व्यक्तिहरुले आफूले गरेको कामको विवरण सहितको सिफारिससाथ नाम नामेसी मिति २०७५/०४/३० सम्म यस मन्त्रालयको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखा एवं इमेल ठेगाना nccht.nepal@gmail.com मा पठाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

2018-08-08

पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery