Skip to navbar
नयाँ समाचार

सूचना :-


मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय समितिको सदस्य छनौट मापदण्ड,२०७४

२०७४/०८/०६

पुरा हेर्नुहोस

जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७४, सम्बन्धमा

२०७४/०८/०३

पुरा हेर्नुहोस

सिंहदरबार परिसर भित्र रहेको दिवा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन र शिशु भर्ना सम्बन्धमा

२०७४/०७/२८

पुरा हेर्नुहोस

Internship र Thesis मा बिद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराउने सम्बन्धी सूचना

२०७४/०७/३१

पुरा हेर्नुहोस

जेष्ठ नागरिक परिचय -पत्र वितरण निर्देशिका , २०७४ सम्बन्धमा

२०७४/०७/२८

पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery